Privacy policy Vibian Amsterdam horloges

Informatie verwerking

We gebruiken de verzamelde informatie alleen voor het doel waarvoor deze is verzameld. De webhosting deze website wordt verzorgd door Transip, welke maatregelen neemt om uw persoonlijke gegevens te beschermen. E-Mega VOF zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Beveiliging van informatie

Wij doen ons best om uw persoonsgegevens te beveiligen, alleen wijzelf hebben toegang tot uw gegevens.

Wijzigingen in onze Verklaring

Wij zijn gerechtigd om deze disclaimer te wijzigen, en raden u aan om deze regelmatig te checken.

Nieuwsbrief

U kunt inschrijven voor nieuwsbrieven. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de nieuwsbrief. U kunt u op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Achteraf betalen

Als u de optie "achteraf betalen" selecteert, worden de door u ingevulde gegevens uitgewisseld met Afterpay BV. Zij voeren een krediet check uit, en zullen uw gegevens uitsluitend hiervoor gebruiken. (Afterpay BV, Postbus 434 8440 AK Heerenveen)

Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacy disclaimer, kunt u contact opnemen via info@vibianhorloges.nl. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die E-Mega VOF over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met E-Mega VOF via info@emega.nl. E-Mega VOF zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Cookies

Om de website te kunnen aanbieden maakt E-Mega gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van E-Mega naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet.
Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal E-Mega indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de E-Mega website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door E-Mega opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. E-Mega gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website. Tot slot maakt E-Mega ook gebruik van Google Analytics. E-Mega gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde informatie om zal gaan en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden verwerkt.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze website maakt gebruik van IP-anonimisering waardoor uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren wordt ingekort en deze anoniem wordt gemaakt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
E-Mega heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics waardoor Google Analytics enkel als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens. Tevens heeft E-Mega de functies voor gegevens delen uitgezet waardoor bezoekersgegevens niet door Google gebruikt worden voor benchmarking doeleinden of andere services/producten van Google. E-Mega maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.